Parlament (Országház)

Parlament OrszágházOrszágház („Zemský dům“) je budova maďarského parlamentu, která byla dostavena v roce 1904 a patří mezi nejstarší vládní budovy v Evropě. Nachází se na nábřeží Dunaje s čelem budovy obráceným k řece (hlavní vchod je ale z druhé strany). V současné době je Országház stále největší a nejvyšší budova v celém Maďarsku. Během komunismu byla na věži centrálního dómu velká červená hvězda, která byla po převratu stržena a dnes tak budova symbolizuje návrat k demokracii v Maďarsku.Parlament Országház